REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Skoda iti rasplateste fidelitatea

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza “Campania Promotionala”) este SC AUTO MOTO INVEST SRL cu sediul in Bacau, CALEA MOLDOVEI NR. 191, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J04/567/2003 Tel 0234/577712, inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14710.

1.2. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public pe www.skodabacau.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Participantii” – clientii persoane fizice sau juridice care au luat la cunostinta de campanie prin contactarea telefonica de catre personalul nostru si stabilirea unei intalniri.

b) „Campania Promotionala” sau „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

c) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei Promotionale, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

d) „AUTO MOTO INVEST”/ „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promotionale, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Campania Promotionala stabilite prin prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania Promotionala se va desfasura incepand cu data de 01 Aprilie 2015 pe o perioada nedeterminata.

3.2. Programul se va desfasura la punctul de lucru AUTO MOTO INVEST, CALEA MOLDOVEI, NR. 191, BACAU conform celor mentionate in Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

4.1. Participantii selectati din baza noastra de date sunt clienti posesori de autoturisme marca SKODA, ce au o constanta de cel putin 3 ani in service. Pentru a-si pastra calitatea de client fidel si pentru a se bucura in continuare de beneficiile oferite de catre noi si partenerii nostri, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba cel putin o intrare in service pe an in valoare de minim 200 lei b) pentru clientii cu intrari odata la 2 ani sa aiba maxim 20.000 km efectuati

4.2. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Promotie, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

4.3. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar numai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe site-ul www.skodabacau.ro, la biroul Info Desk si la birourile consilierilor de service de la SC AUTO MOTO INVEST SRL, Calea Moldovei, nr.191, Bacau.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA LA PROMOTIE SI MECANIAMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. In vederea participarii la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa fie clienti posesori de autoturisme marca SKODA, cu o constanta de cel putin 3 ani in service-ul nostru si pentru a-si pastra beneficiile oferite de catre noi si partenerii nostri trebuie sa aiba cel putin o intrare pe an in service, in valoare de minim 200 de lei iar pentru clientii cu intrare la 2 ani, sa aiba maxim 20.000 km efectuati. Acestia vor primi un SMART CARD prin care vor beneficia de discounturi oferite de catre partenerii nostri. Beneficiile oferite de service-ul Organizatorului vor fi actualizate anual iar lista cu parteneri si beneficiile oferite de acestia vor fi actualizate periodic, participantii urmand a fi instiintati prin intermediul unui newsletter de eventualele modificari survenite.

5.2. Detaliile referitoare la ducerea la indeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor fi disponibile pe site-ul www.skodabacau.ro, in showroom-ul nostru la biroul Info Desk, birourile consilierilor de service si de vanzari.

 

SECTIUNEA 6: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14710

6.2. Prin inscrierea la Promotie Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

6.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

6.4. Participarea la Promotie echivaleaza cu acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

6.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au furnizat datele cu caracter personal.

6.6. Astfel, acordul exprimat in conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului, inclusiv prin modalitatea prevazuta la art. 6.8.

6.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

6.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului, care vor utiliza datele respective numai si exclusiv pentru Organizator, fara a fi procesate sau introduse de aceste persoane in vreo alta baza de date.

6.9. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pentru orice sugestii sau reclamatii legate de prezenta promotie va puteti adresa departamentului de marketing al SC AUTO MOTO INVEST SRL – pe email la adresa: skoda@automotoinvest.ro sau telefonic la numarul 0756/089244

ORGANIZATOR

SC AUTO MOTO INVEST SRL